Informacje na tej stronie mają charakter promocyjny

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych W celu ochrony naszych danych osobowych podczas wprowadzania, przesyłania lub przetwarzania danych osobowych zostały wdrożone urządzenia zabezpieczające. Ujawnienie informacji prywatnych i ich przekazanie osobom trzecim Twoje dane osobowe mogą być ujawnione tylko wtedy, gdy jest to konieczne, ponieważ: a) w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub wymogami naszego systemu procesu prawnego; b) w celu ochrony naszych praw lub własności; c) w celu podjęcia natychmiastowych działań w celu ochrony bezpieczeństwa naszego personelu osobistego lub konsumentów naszych usług, lub dla bezpieczeństwa publicznego. Twoje dane osobowe, które otrzymujemy podczas rejestracji, mogą zostać przekazane stronom trzecim i osobom, które współpracują z nami w celu poprawy jakości naszych Usług. Twoje prywatne informacje nie będą wykorzystywane do żadnego z celów wymienionych powyżej. Adres e-mail, który podajesz nam podczas rejestracji, służy do wysyłania wiadomości lub powiadomień o zmianach w aplikacji, a także do dystrybucji wiadomości o wydarzeniach i zmianach w firmie, ważnych informacji o nowych towarach i usługach itp. Zapewniona jest również możliwość rezygnacji z subskrypcji. Wykorzystanie plików "cookies" Kiedy użytkownik odwiedza stronę, na jego komputerze zapisywany jest plik "cookie" (jeśli użytkownik zezwala na otrzymywanie takich plików). Jeśli użytkownik odwiedził już tę stronę, plik "cookie" może zostać odczytany z jego komputera. Między innymi, pliki "cookie" są wykorzystywane do rejestrowania statystyk odwiedzin. Takie dane pomagają nam określić, jakie informacje wysyłane do naszych klientów mogą mieć dla nich większą wartość. Są one zbierane w formie ogólnej i nigdy nie dotyczą danych osobowych użytkownika. Podmioty trzecie, w tym Google, prezentują reklamy naszej firmy na stronach w Internecie. Strony trzecie, w tym Google używają plików cookie, aby wyświetlać użytkownikom reklamy na podstawie ich poprzednich wizyt na naszych stronach internetowych i zainteresowań w przeglądarkach internetowych. Użytkownik może zrezygnować z korzystania przez Google z tego pliku cookie. W tym celu należy przejść na dedykowaną stronę Google pod adresem: http://www.google.com/privacy/ads/. Zmiany we wniosku o ujawnienie informacji poufnych Wniosek o ujawnienie informacji poufnych powinien być regularnie aktualizowany. Po tym czasie zmianie ulegnie data poprzedniej aktualizacji znajdująca się na początku dokumentu. Powiadomienia o tych zmianach będą umieszczone w widocznym miejscu na naszej stronie internetowej. Dziękujemy za zainteresowanie naszym systemem!